לְהַחֱשִׁיךְ (lehakheshikhe) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱשִׁיךְ
makheshikhe
אנחנו/אתם/הן מַחֱשִׁיכִים
makheshikhim

Fem.

אני/את/היא מַחֱשִׁיכָה
makheshikhah
אנחנו/אתן/הן מַחֱשִׁיכוֹת
makheshikhott

Past

hekheshakh'ti

Masc.

hekheshakh'ta
hekheshikhe

Fem.

hekheshakh'te
hekheshikhah
hekheshakh'nu
hekheshakh'tem
hekheshikhu
hekheshakh'tenn
hekheshikhu

Future

akheshikhe

Masc.

takheshikhe
yakheshikhe

Fem.

takheshikhi
takheshikhe
nakheshikhe
takheshikhu
yakheshikhu
takheshekh'nah
takheshekh'nah

Imperative

Masc.

hakheshekhe
hakheshikhu

Fem.

hakheshikhi
hakheshikhu