לְהַחֲלִיף (lehakhalif) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֲלִיף
makhalif
אנחנו/אתם/הן מַחֲלִיפִים
makhalifim

Fem.

אני/את/היא מַחֲלִיפָה
makhalifah
אנחנו/אתן/הן מַחֲלִיפוֹת
makhalifott

Past

hekh'laf'ti

Masc.

hekh'laf'ta
hekh'lif

Fem.

hekh'laf'te
hekh'lifah
hekh'laf'nu
hekh'laf'tem
hekh'lifu
hekh'laf'tenn
hekh'lifu

Future

akhalif

Masc.

takhalif
yakhalif

Fem.

takhalifi
takhalif
אנחנו נַחֲלִיף
nakhalif
takhalifu
yakhalifu
takhalifu
takhalef'nah

Imperative

Masc.

hakhalef
hakhalifu

Fem.

hakhalifi
hakhalef'nah