לְהַחֲרִיד (lehakharid) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֲרִיד - מַחֲרִיד [ lehakharid - makharid ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֲרִיד
makharid
אנחנו/אתם/הן מַחֲרִידִים
makharidim

Fem.

אני/את/היא מַחֲרִידָה
makharidah
אנחנו/אתן/הן מַחֲרִידוֹת
makharidott

Past

hekh'rad'ti

Masc.

hekh'rad'ta
hekh'rid

Fem.

hekh'rad'te
hekh'ridah
hekh'rad'nu
hekh'rad'tem
hekh'ridu
hekh'rad'tenn
hekh'ridu

Future

akharid

Masc.

takharid
yakharid

Fem.

takharidi
takharid
אנחנו נַחֲרִיד
nakharid
takharidu
yakharidu
takhared'nah
takhared'nah

Imperative

Masc.

hakhared
hakharidu

Fem.

hakharidi
hakhared'nah