לְהַכּוֹת (lehakott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַכּוֹת - מַכֶּה [ lehakott - makeh ]
Flag hit; beat; strike

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַכֶּה
makeh
אנחנו/אתם/הן מַכִּים
makim

Fem.

אני/את/היא מַכָּה
makah
אנחנו/אתן/הן מַכּוֹת
makott

Past

hikiti

Masc.

hikita
הוא הִכָּה
hikah

Fem.

hikeytt
hiketah
אנחנו הִכֵּינוּ
hikeynu
hikitem
hiku
hikeytenn
hiku

Future

אני אַכֶּה
akeh

Masc.

takeh
הוא יַכֶּה
yakeh

Fem.

taki
takeh
אנחנו נַכֶּה
nakeh
taku
yaku
taku
yaku

Imperative

Masc.

אתה הַכֵּה
hakeh
אתם הַכּוּ
haku

Fem.

haki
אתן הַכּוּ
haku