לְהַעְנִיק (leha'niq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְנִיק
ma'niq
אנחנו/אתם/הן מַעְנִיקִים
ma'niqim

Fem.

אני/את/היא מַעְנִיקָה
ma'niqah
אנחנו/אתן/הן מַעְנִיקוֹת
ma'niqott

Past

he'naq'ti

Masc.

he'naq'ta
he'niq

Fem.

he'naq'te
he'niqah
he'naq'nu
he'naq'tem
he'niqu
he'naq'tenn
he'niqu

Future

a'niq

Masc.

ta'niq
ya'niq

Fem.

ta'niqi
ta'niq
אנחנו נַעְנִיק
na'niq
ta'niqu
ya'niqu
ta'niqu
ya'niqu

Imperative

Masc.

ha'neq
ha'niqu

Fem.

ha'niqi
ha'niqu