לְהַעְסִיק (leha'siq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְסִיק
ma'siq
אנחנו/אתם/הן מַעְסִיקִים
ma'siqim

Fem.

אני/את/היא מַעְסִיקָה
ma'siqah
אנחנו/אתן/הן מַעְסִיקוֹת
ma'siqott

Past

he'saq'ti

Masc.

he'saq'ta
he'siq

Fem.

he'saq'te
he'siqah
he'saq'nu
he'saq'tem
he'siqu
he'saq'tenn
he'siqu

Future

a'siq

Masc.

ta'siq
ya'siq

Fem.

ta'siqi
ta'siq
אנחנו נַעְסִיק
na'siq
ta'siqu
ya'siqu
ta'siqu
ta'seq'nah

Imperative

Masc.

ha'seq
ha'siqu

Fem.

ha'siqi
ha'siqu