לְהַעְצִיב (leha'tsiv) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַעְצִיב - מַעְצִיב [ leha'tsiv - ma'tsiv ]
Flag upset

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְצִיב
ma'tsiv
אנחנו/אתם/הן מַעְצִיבִים
ma'tsivim

Fem.

אני/את/היא מַעְצִיבָה
ma'tsivah
אנחנו/אתן/הן מַעְצִיבוֹת
ma'tsivott

Past

he'tsav'ti

Masc.

he'tsav'ta
he'tsiv

Fem.

he'tsav'te
he'tsivah
he'tsav'nu
he'tsav'tem
he'tsivu
he'tsav'tenn
he'tsivu

Future

a'tsiv

Masc.

ta'tsiv
ya'tsiv

Fem.

ta'tsivi
ta'tsiv
אנחנו נַעְצִיב
na'tsiv
ta'tsivu
ya'tsivu
ta'tsev'nah
ta'tsev'nah

Imperative

Masc.

ha'tsev
ha'tsivu

Fem.

ha'tsivi
ha'tsev'nah