לְהַעְצִים (leha'tsim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְצִים
ma'tsim
אנחנו/אתם/הן מַעְצִימִים
ma'tsimim

Fem.

אני/את/היא מַעְצִימָה
ma'tsimah
אנחנו/אתן/הן מַעְצִימוֹת
ma'tsimott

Past

he'tsam'ti

Masc.

he'tsam'ta
he'tsim

Fem.

he'tsam'te
he'tsimah
he'tsam'nu
he'tsam'tem
he'tsimu
he'tsam'tenn
he'tsimu

Future

a'tsim

Masc.

ta'tsim
ya'tsim

Fem.

ta'tsimi
ta'tsim
אנחנו נַעְצִים
na'tsim
ta'tsimu
ya'tsimu
ta'tsimu
ya'tsimu

Imperative

Masc.

ha'tsem
ha'tsimu

Fem.

ha'tsimi
ha'tsimu