לְהַעְרִיף (leha'rif) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַעְרִיף - מַעְרִיף [ leha'rif - ma'rif ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְרִיף
ma'rif
אנחנו/אתם/הן מַעְרִיפִים
ma'rifim

Fem.

אני/את/היא מַעְרִיפָה
ma'rifah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִיפוֹת
ma'rifott

Past

he'raf'ti

Masc.

he'raf'ta
he'rif

Fem.

he'raf'te
he'rifah
he'raf'nu
he'raf'tem
he'rifu
he'raf'tenn
he'rifu

Future

a'rif

Masc.

ta'rif
ya'rif

Fem.

ta'rifi
ta'rif
אנחנו נַעְרִיף
na'rif
ta'rifu
ya'rifu
ta'ref'nah
ya'rifu

Imperative

Masc.

ha'ref
ha'rifu

Fem.

ha'rifi
ha'rifu