לְהַעְשִׁיר (leha'shir) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְשִׁיר
ma'shir
אנחנו/אתם/הן מַעְשִׁירִים
ma'shirim

Fem.

אני/את/היא מַעְשִׁירָה
ma'shirah
אנחנו/אתן/הן מַעְשִׁירוֹת
ma'shirott

Past

he'shar'ti

Masc.

he'shar'ta
he'shir

Fem.

he'shar'te
he'shirah
he'shar'nu
he'shar'tem
he'shiru
he'shar'tenn
he'shiru

Future

a'shir

Masc.

ta'shir
ya'shir

Fem.

ta'shiri
ta'shir
אנחנו נַעְשִׁיר
na'shir
ta'shiru
ya'shiru
ta'sher'nah
ta'sher'nah

Imperative

Masc.

ha'sher
ha'shiru

Fem.

ha'shiri
ha'sher'nah