לְהַעֱגִּיל (leha'egil) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַעֱגִּיל - מַעֱגִּיל [ leha'egil - ma'egil ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱגִּיל
ma'egil
אנחנו/אתם/הן מַעֱגִּילִים
ma'egilim

Fem.

אני/את/היא מַעֱגִּילָה
ma'egilah
אנחנו/אתן/הן מַעֱגִּילוֹת
ma'egilott

Past

he'egal'ti

Masc.

he'egal'ta
he'egil

Fem.

he'egal'te
he'egilah
he'egal'nu
he'egal'tem
he'egilu
he'egal'tenn
he'egilu

Future

a'egil

Masc.

ta'egil
ya'egil

Fem.

ta'egili
ta'egil
אנחנו נַעֱגִּיל
na'egil
ta'egilu
ya'egilu
ta'egilu
ya'egilu

Imperative

Masc.

ha'egel
ha'egilu

Fem.

ha'egili
ha'egilu