לְהַעֱדִּיף (leha'edif) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱדִּיף
ma'edif
אנחנו/אתם/הן מַעֱדִּיפִים
ma'edifim

Fem.

אני/את/היא מַעֱדִּיפָה
ma'edifah
אנחנו/אתן/הן מַעֱדִּיפוֹת
ma'edifott

Past

he'edaf'ti

Masc.

he'edaf'ta
he'edif

Fem.

he'edaf'te
he'edifah
he'edaf'nu
he'edaf'tem
he'edifu
he'edaf'tenn
he'edifu

Future

a'edif

Masc.

ta'edif
ya'edif

Fem.

ta'edifi
ta'edif
אנחנו נַעֱדִּיף
na'edif
ta'edifu
ya'edifu
ta'edifu
ya'edifu

Imperative

Masc.

ha'edef
ha'edifu

Fem.

ha'edifi
ha'edifu