לְהַעֱלִים (leha'elim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱלִים
ma'elim
אנחנו/אתם/הן מַעֱלִימִים
ma'elimim

Fem.

אני/את/היא מַעֱלִימָה
ma'elimah
אנחנו/אתן/הן מַעֱלִימוֹת
ma'elimott

Past

he'elam'ti

Masc.

he'elam'ta
he'elim

Fem.

he'elam'te
he'elimah
he'elam'nu
he'elam'tem
he'elimu
he'elam'tenn
he'elimu

Future

a'elim

Masc.

ta'elim
ya'elim

Fem.

ta'elimi
ta'elim
אנחנו נַעֱלִים
na'elim
ta'elimu
ya'elimu
ta'elimu
ya'elimu

Imperative

Masc.

ha'elem
ha'elimu

Fem.

ha'elimi
ha'elimu