לְהַעֱמִיס (leha'emis) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱמִיס
ma'emis
אנחנו/אתם/הן מַעֱמִיסִים
ma'emissim

Fem.

אני/את/היא מַעֱמִיסָה
ma'emissah
אנחנו/אתן/הן מַעֱמִיסוֹת
ma'emissott

Past

he'emas'ti

Masc.

he'emas'ta
he'emis

Fem.

he'emas'te
he'emissah
he'emas'nu
he'emas'tem
he'emissu
he'emas'tenn
he'emissu

Future

a'emis

Masc.

ta'emis
ya'emis

Fem.

ta'emissi
ta'emis
אנחנו נַעֱמִיס
na'emis
ta'emissu
ya'emissu
ta'emissu
ya'emissu

Imperative

Masc.

ha'emes
ha'emissu

Fem.

ha'emissi
ha'emes'nah