לְהַעֱמִיק (leha'emiq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱמִיק
ma'emiq
אנחנו/אתם/הן מַעֱמִיקִים
ma'emiqim

Fem.

אני/את/היא מַעֱמִיקָה
ma'emiqah
אנחנו/אתן/הן מַעֱמִיקוֹת
ma'emiqott

Past

he'emaq'ti

Masc.

he'emaq'ta
he'emiq

Fem.

he'emaq'te
he'emiqah
he'emaq'nu
he'emaq'tem
he'emiqu
he'emaq'tenn
he'emiqu

Future

a'emiq

Masc.

ta'emiq
ya'emiq

Fem.

ta'emiqi
ta'emiq
אנחנו נַעֱמִיק
na'emiq
ta'emiqu
ya'emiqu
ta'emiqu
ta'emeq'nah

Imperative

Masc.

ha'emeq
ha'emiqu

Fem.

ha'emiqi
ha'emiqu