לְהַעֱתִּיק (leha'etiq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱתִּיק
ma'etiq
אנחנו/אתם/הן מַעֱתִּיקִים
ma'etiqim

Fem.

אני/את/היא מַעֱתִּיקָה
ma'etiqah
אנחנו/אתן/הן מַעֱתִּיקוֹת
ma'etiqott

Past

he'etaq'ti

Masc.

he'etaq'ta
he'etiq

Fem.

he'etaq'te
he'etiqah
he'etaq'nu
he'etaq'tem
he'etiqu
he'etaq'tenn
he'etiqu

Future

a'etiq

Masc.

ta'etiq
ya'etiq

Fem.

ta'etiqi
ta'etiq
אנחנו נַעֱתִּיק
na'etiq
ta'etiqu
ya'etiqu
ta'etiqu
ya'etiqu

Imperative

Masc.

ha'eteq
ha'etiqu

Fem.

ha'etiqi
ha'eteq'nah