לְהַעֱתִּיר (leha'etir) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַעֱתִּיר - מַעֱתִּיר [ leha'etir - ma'etir ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֱתִּיר
ma'etir
אנחנו/אתם/הן מַעֱתִּירִים
ma'etirim

Fem.

אני/את/היא מַעֱתִּירָה
ma'etirah
אנחנו/אתן/הן מַעֱתִּירוֹת
ma'etirott

Past

he'etar'ti

Masc.

he'etar'ta
he'etir

Fem.

he'etar'te
he'etirah
he'etar'nu
he'etar'tem
he'etiru
he'etar'tenn
he'etiru

Future

a'etir

Masc.

ta'etir
ya'etir

Fem.

ta'etiri
ta'etir
אנחנו נַעֱתִּיר
na'etir
ta'etiru
ya'etiru
ta'eter'nah
ta'eter'nah

Imperative

Masc.

ha'eter
ha'etiru

Fem.

ha'etiri
ha'eter'nah