לְהַעֲלִים (leha'alim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעֲלִים
ma'alim
אנחנו/אתם/הן מַעֲלִימִים
ma'alimim

Fem.

אני/את/היא מַעֲלִימָה
ma'alimah
אנחנו/אתן/הן מַעֲלִימוֹת
ma'alimott

Past

he'elam'ti

Masc.

he'elam'ta
he'elim

Fem.

he'elam'te
he'elimah
he'elam'nu
he'elam'tem
he'elimu
he'elam'tenn
he'elimu

Future

a'alim

Masc.

ta'alim
ya'alim

Fem.

ta'alimi
ta'alim
אנחנו נַעֲלִים
na'alim
ta'alimu
ya'alimu
ta'alimu
ta'alem'nah

Imperative

Masc.

ha'alem
ha'alimu

Fem.

ha'alimi
ha'alem'nah