לְהַתְחִיל (lehat'khil) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַתְחִיל
mat'khil
אנחנו/אתם/הן מַתְחִילִים
mat'khilim

Fem.

אני/את/היא מַתְחִילָה
mat'khilah
אנחנו/אתן/הן מַתְחִילוֹת
mat'khilott

Past

hit'khal'ti

Masc.

hit'khal'ta
hit'khil

Fem.

hit'khal'te
hit'khilah
hit'khal'nu
hit'khal'tem
hit'khilu
hit'khal'tenn
hit'khilu

Future

at'khil

Masc.

tat'khil
yat'khil

Fem.

tat'khili
tat'khil
אנחנו נַתְחִיל
nat'khil
tat'khilu
yat'khilu
tat'khel'nah
tat'khel'nah

Imperative

Masc.

hat'khel
hat'khilu

Fem.

hat'khili
hat'khel'nah