לְהוֹדוֹת (lehodott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹדֶה
modeh
אנחנו/אתם/הן מוֹדִים
modim

Fem.

אני/את/היא מוֹדָה
modah
אנחנו/אתן/הן מוֹדוֹת
modott

Past

hoditi

Masc.

hodita
הוא הוֹדָה
hodah

Fem.

hoditt
hod'tah
אנחנו הוֹדִינוּ
hodinu
hodeytem
hodu
hoditenn
hodu

Future

אני אוֹדֶה
odeh

Masc.

todeh
הוא יוֹדֶה
yodeh

Fem.

todi
todeh
אנחנו נוֹדֶה
nodeh
todu
yodu
todeynah
yodu

Imperative

Masc.

אתה הוֹדֵה
hodeh
אתם הוֹדוּ
hodu

Fem.

hodi
אתן הוֹדוּ
hodu