לְמַעֵט (lema'ett) verb conjugation in Hebrew

Flag לְמַעֵט - מְמַעֵט [ lema'ett - mema'ett ]
Flag save for

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמַעֵט
mema'ett
אנחנו/אתם/הן מְמַעֲטִים
mema'atim

Fem.

אני/את/היא מְמַעֶטֶת
mema'etett
אנחנו/אתן/הן מְמַעֲטוֹת
mema'atott

Past

אני מִיעַטְתִּי מִעַטְתִּי
mi'at'ti

Masc.

אתה מִיעַטְתָּ מִעַטְתָּ
mi'at'ta
הוא מִיעֵט מִעֵט
mi'ett

Fem.

את מִיעַטְתְּ מִעַטְתְּ
mi'at'te
היא מִיעֲטָה מִעֲטָה
mi'atah
אנחנו מִיעַטְנוּ מִעַטְנוּ
mi'at'nu
אתם מִיעַטְתֶּם מִעַטְתֶּם
mi'at'tem
הם מִיעֲטוּ מִעֲטוּ
mi'atu
אתן מִיעַטְתֶּן מִעַטְתֶּן
mi'at'tenn
mi'atu

Future

ama'ett

Masc.

tema'ett
yema'ett

Fem.

tema'ati
tema'ett
אנחנו נְמַעֵט
nema'ett
tema'atu
yema'atu
tema'atu
yema'atu

Imperative

Masc.

אתה מַעֵט
ma'ett
ma'atu

Fem.

ma'ati
ma'atu