לְמַצֵּב (lematsev) verb conjugation in Hebrew

Flag לְמַצֵּב - מְמַצֵּב [ lematsev - mematsev ]
Flag state; condition

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמַצֵּב
mematsev
אנחנו/אתם/הן מְמַצְּבִים
mematsevim

Fem.

אני/את/היא מְמַצֶּבֶת
mematsevett
אנחנו/אתן/הן מְמַצְּבוֹת
mematsevott

Past

אני מִיצַּבְתִּי מִצַּבְתִּי
mitsav'ti

Masc.

אתה מִיצַּבְתָּ מִצַּבְתָּ
mitsav'ta
הוא מִיצֵּב מִצֵּב
mitsev

Fem.

את מִיצַּבְתְּ מִצַּבְתְּ
mitsav'te
היא מִיצְּבָה מִצְּבָה
mitsevah
אנחנו מִיצַּבְנוּ מִצַּבְנוּ
mitsav'nu
אתם מִיצַּבְתֶּם מִצַּבְתֶּם
mitsav'tem
הם מִיצְּבוּ מִצְּבוּ
mitsevu
אתן מִיצַּבְתֶּן מִצַּבְתֶּן
mitsav'tenn
mitsevu

Future

amatsev

Masc.

tematsev
yematsev

Fem.

tematsevi
tematsev
אנחנו נְמַצֵּב
nematsev
tematsevu
yematsevu
tematsevu
yematsevu

Imperative

Masc.

אתה מַצֵּב
matsev
matsevu

Fem.

matsevi
matsevu