לְמַצֵּק (lematseq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְמַצֵּק - מְמַצֵּק [ lematseq - mematseq ]
Flag solidify

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְמַצֵּק
mematseq
אנחנו/אתם/הן מְמַצְּקִים
mematseqim

Fem.

אני/את/היא מְמַצֶּקֶת
mematseqett
אנחנו/אתן/הן מְמַצְּקוֹת
mematseqott

Past

אני מִיצַּקְתִּי מִצַּקְתִּי
mitsaq'ti

Masc.

אתה מִיצַּקְתָּ מִצַּקְתָּ
mitsaq'ta
הוא מִיצֵּק מִצֵּק
mitseq

Fem.

את מִיצַּקְתְּ מִצַּקְתְּ
mitsaq'te
היא מִיצְּקָה מִצְּקָה
mitseqah
אנחנו מִיצַּקְנוּ מִצַּקְנוּ
mitsaq'nu
אתם מִיצַּקְתֶּם מִצַּקְתֶּם
mitsaq'tem
הם מִיצְּקוּ מִצְּקוּ
mitsequ
אתן מִיצַּקְתֶּן מִצַּקְתֶּן
mitsaq'tenn
mitsequ

Future

amatseq

Masc.

tematseq
yematseq

Fem.

tematseqi
tematseq
אנחנו נְמַצֵּק
nematseq
tematsequ
yematsequ
tematseq'nah
tematseq'nah

Imperative

Masc.

אתה מַצֵּק
matseq
matsequ

Fem.

matseqi
matseq'nah