לְשַׁכְתֵּב (leshakh'tev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְשַׁכְתֵּב
meshakh'tev
אנחנו/אתם/הן מְשַׁכְתְּבִים
meshakh'tevim

Fem.

אני/את/היא מְשַׁכְתֶּבֶת
meshakh'tevett
אנחנו/אתן/הן מְשַׁכְתְּבוֹת
meshakh'tevott

Past

shikh'tav'ti

Masc.

shikh'tav'ta
shikh'tev

Fem.

shikh'tav'te
shikh'tevah
shikh'tav'nu
shikh'tav'tem
shikh'tevu
shikh'tav'tenn
shikh'tevu

Future

ashakh'tev

Masc.

teshakh'tev
yeshakh'tev

Fem.

teshakh'tevi
teshakh'tev
neshakh'tev
teshakh'tevu
yeshakh'tevu
teshakh'tevu
yeshakh'tevu

Imperative

Masc.

shakh'tev
shakh'tevu

Fem.

shakh'tevi
shakh'tevu