לִבְדּוֹק (liv'doq) verb conjugation in Hebrew

Flag לִבְדֹּק לִבְדּוֹק - בּוֹדֵק [ liv'doq - bodeq ]
Flag check; see; look into

Present

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹדֵק
bodeq
אנחנו/אתם/הן בּוֹדְקִים
bod'qim

Fem.

אני/את/היא בּוֹדֶקֶת
bodeqett
אנחנו/אתן/הן בּוֹדְקוֹת
bod'qott

Past

badaq'ti

Masc.

badaq'ta
הוא בָּדַק
badaq

Fem.

badaq'te
bad'qah
badaq'nu
bedaq'tem
bad'qu
bedaq'tenn
bad'qu

Future

אני אֶבְדּוֹק אֶבְדֹּק
ev'doq

Masc.

אתה תִּבְדּוֹק תִּבְדֹּק
tiv'doq
הוא יִבְדּוֹק יִבְדֹּק
yiv'doq

Fem.

tiv'deqi
היא תִּבְדּוֹק תִּבְדֹּק
tiv'doq
אנחנו נִבְדּוֹק נִבְדֹּק
niv'doq
tiv'dequ
yiv'dequ
אתן תִּבְדְּקוּ תִּבְדֹּקְנָה
tiv'dequ
הן יִבְדְּקוּ תִּבְדֹּקְנָה
yiv'dequ

Imperative

Masc.

אתה בְּדוֹק בְּדֹק
bedoq
bid'qu

Fem.

bid'qi
אתן בִּדְקוּ בְּדֹקְנָה
bid'qu

Passive Participle

Masc.

baduq
beduqim

Fem.

beduqah
beduqott