לִבְהוֹק (liv'hoq) verb conjugation in Hebrew

Flag לִבְהֹק לִבְהוֹק - בּוֹהֵק [ liv'hoq - boheq ]
Flag shine

Present

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹהֵק
boheq
אנחנו/אתם/הן בּוֹהֲקִים
bohaqim

Fem.

אני/את/היא בּוֹהֶקֶת
boheqett
אנחנו/אתן/הן בּוֹהֲקוֹת
bohaqott

Past

bahaq'ti

Masc.

bahaq'ta
הוא בָּהַק
bahaq

Fem.

bahaq'te
bahaqah
bahaq'nu
behaq'tem
bahaqu
behaq'tenn
bahaqu

Future

ev'haq

Masc.

tiv'haq
yiv'haq

Fem.

tiv'haqi
tiv'haq
אנחנו נִבְהַק
niv'haq
tiv'haqu
yiv'haqu
tiv'haqu
yiv'haqu

Imperative

Masc.

אתה בְּהַק
behaq
bahaqu

Fem.

bahaqi
behaq'nah