לִבְהוֹת (liv'hott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹהֶה
boheh
אנחנו/אתם/הן בּוֹהִים
bohim

Fem.

אני/את/היא בּוֹהָה
bohah
אנחנו/אתן/הן בּוֹהוֹת
bohott

Past

bahiti

Masc.

bahita
הוא בָּהָה
bahah

Fem.

bahitt
bahatah
אנחנו בָּהִינוּ
bahinu
behitem
bahu
behitenn
bahu

Future

ev'heh

Masc.

tiv'heh
yiv'heh

Fem.

tiv'hi
tiv'heh
אנחנו נִבְהֶה
niv'heh
tiv'hu
yiv'hu
tiv'heynah
tiv'heynah

Imperative

Masc.

אתה בְּהֵה
beheh
אתם בְּהוּ
behu

Fem.

behi
beheynah