לִבְלוֹם (liv'lom) verb conjugation in Hebrew

Flag לִבְלֹם לִבְלוֹם - בּוֹלֵם [ liv'lom - bolem ]
Flag brake; contain; tackle

Present

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹלֵם
bolem
אנחנו/אתם/הן בּוֹלְמִים
bol'mim

Fem.

אני/את/היא בּוֹלֶמֶת
bolemett
אנחנו/אתן/הן בּוֹלְמוֹת
bol'mott

Past

balam'ti

Masc.

balam'ta
הוא בָּלַם
balam

Fem.

balam'te
bal'mah
balam'nu
belam'tem
bal'mu
belam'tenn
bal'mu

Future

אני אֶבְלוֹם אֶבְלֹם
ev'lom

Masc.

אתה תִּבְלוֹם תִּבְלֹם
tiv'lom
הוא יִבְלוֹם יִבְלֹם
yiv'lom

Fem.

tiv'l'mi
היא תִּבְלוֹם תִּבְלֹם
tiv'lom
אנחנו נִבְלוֹם נִבְלֹם
niv'lom
tiv'l'mu
yiv'l'mu
אתן תִּבְלוֹמְנָה תִּבְלֹמְנָה
tiv'lom'nah
הן יִבְלְמוּ תִּבְלֹמְנָה
yiv'l'mu

Imperative

Masc.

אתה בְּלוֹם בְּלֹם
belom
bil'mu

Fem.

bil'mi
אתן בְּלוֹמְנָה בְּלֹמְנָה
belom'nah

Passive Participle

Masc.

balum
belumim

Fem.

belumah
belumott