לִגְאוֹת (lig'ott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִגְאוֹת - גּוֹאֶה [ lig'ott - goeh ]
Flag tide

Present

Masc.

אני/אתה/הוא גּוֹאֶה
goeh
אנחנו/אתם/הן גּוֹאִים
goim

Fem.

אני/את/היא גּוֹאָה
goah
אנחנו/אתן/הן גּוֹאוֹת
goott

Past

gaiti

Masc.

gaita
הוא גָּאָה
gaah

Fem.

gaitt
gaatah
אנחנו גָּאִינוּ
gainu
geitem
gau
geitenn
gau

Future

eg'eh

Masc.

tig'eh
yig'eh

Fem.

tig'i
tig'eh
אנחנו נִגְאֶה
nig'eh
tig'u
yig'u
tig'u
yig'u

Imperative

Masc.

אתה גְּאֵה
geeh
אתם גְּאוּ
geu

Fem.

gei
geeynah