לִגְעוֹת (lig'ott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִגְעוֹת - גּוֹעֶה [ lig'ott - go'eh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא גּוֹעֶה
go'eh
אנחנו/אתם/הן גּוֹעִים
go'im

Fem.

אני/את/היא גּוֹעָה
go'ah
אנחנו/אתן/הן גּוֹעוֹת
go'ott

Past

ga'iti

Masc.

ga'ita
הוא גָּעָה
ga'ah

Fem.

ga'itt
ga'atah
אנחנו גָּעִינוּ
ga'inu
ge'item
ga'u
ge'itenn
ga'u

Future

eg'eh

Masc.

tig'eh
yig'eh

Fem.

tig'i
tig'eh
אנחנו נִגְעֶה
nig'eh
tig'u
yig'u
tig'eynah
tig'eynah

Imperative

Masc.

אתה גְּעֵה
ge'eh
אתם גְּעוּ
ge'u

Fem.

ge'i
אתן גְּעוּ
ge'u