לִדְאוֹת (lid'ott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִדְאוֹת - דּוֹאֶה [ lid'ott - doeh ]
Flag glide; soar

Present

Masc.

אני/אתה/הוא דּוֹאֶה
doeh
אנחנו/אתם/הן דּוֹאִים
doim

Fem.

אני/את/היא דּוֹאָה
doah
אנחנו/אתן/הן דּוֹאוֹת
doott

Past

daiti

Masc.

daita
הוא דָּאָה
daah

Fem.

daitt
daatah
אנחנו דָּאִינוּ
dainu
deitem
dau
deitenn
dau

Future

ed'eh

Masc.

tid'eh
yid'eh

Fem.

tid'i
tid'eh
אנחנו נִדְאֶה
nid'eh
tid'u
yid'u
tid'eynah
tid'eynah

Imperative

Masc.

אתה דְּאֵה
deeh
אתם דְּאוּ
deu

Fem.

dei
deeynah