לִדְהוֹת (lid'hott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִדְהוֹת - דּוֹהֶה [ lid'hott - doheh ]
Flag fade; fade out

Present

Masc.

אני/אתה/הוא דּוֹהֶה
doheh
אנחנו/אתם/הן דּוֹהִים
dohim

Fem.

אני/את/היא דּוֹהָה
dohah
אנחנו/אתן/הן דּוֹהוֹת
dohott

Past

dahiti

Masc.

dahita
הוא דָּהָה
dahah

Fem.

dahitt
dahatah
אנחנו דָּהִינוּ
dahinu
dehitem
dahu
dehitenn
dahu

Future

ed'heh

Masc.

tid'heh
yid'heh

Fem.

tid'hi
tid'heh
אנחנו נִדְהֶה
nid'heh
tid'hu
yid'hu
tid'heynah
tid'heynah

Imperative

Masc.

אתה דְּהֵה
deheh
אתם דְּהוּ
dehu

Fem.

dehi
deheynah