לִטְעוֹת (lit'ott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא טוֹעֶה
to'eh
אנחנו/אתם/הן טוֹעִים
to'im

Fem.

אני/את/היא טוֹעָה
to'ah
אנחנו/אתן/הן טוֹעוֹת
to'ott

Past

ta'iti

Masc.

ta'ita
הוא טָעָה
ta'ah

Fem.

ta'itt
ta'atah
אנחנו טָעִינוּ
ta'inu
te'item
הם טָעוּ
ta'u
te'itenn
הן טָעוּ
ta'u

Future

et'eh

Masc.

tit'eh
yit'eh

Fem.

tit'i
tit'eh
אנחנו נִטְעֶה
nit'eh
tit'u
yit'u
tit'u
tit'eynah

Imperative

Masc.

אתה טְעֵה
te'eh
אתם טְעוּ
te'u

Fem.

את טְעִי
te'i
אתן טְעוּ
te'u