לִירוֹת (lirott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִירוֹת - יוֹרֶה [ lirott - yoreh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא יוֹרֶה
yoreh
אנחנו/אתם/הן יוֹרִים
yorim

Fem.

אני/את/היא יוֹרָה
yorah
אנחנו/אתן/הן יוֹרוֹת
yorott

Past

yariti

Masc.

yarita
הוא יָרָה
yarah

Fem.

yaritt
yar'tah
אנחנו יָרִינוּ
yarinu
yeritem
הם יָרוּ
yaru
yeritenn
הן יָרוּ
yaru

Future

אני אִירֶה
ireh

Masc.

tireh
הוא יִירֶה
yireh

Fem.

tiri
tireh
אנחנו נִירֶה
nireh
tiru
yiru
tiru
yiru

Imperative

Masc.

אתה יְרֵה
yereh
אתם יְרוּ
yeru

Fem.

את יְרִי
yeri
אתן יְרוּ
yeru

Passive Participle

Masc.

אתה יָרוּי
yaruy
yeruyim

Fem.

yeruyah
yeruyott