לִכְלוֹל (likh'lol) verb conjugation in Hebrew

Flag לִכְלֹל לִכְלוֹל - כּוֹלֵל [ likh'lol - kolel ]
Flag include; contain; exclude

Present

Masc.

אני/אתה/הוא כּוֹלֵל
kolel
אנחנו/אתם/הן כּוֹלְלִים
kol'lim

Fem.

אני/את/היא כּוֹלֶלֶת
kolelett
אנחנו/אתן/הן כּוֹלְלוֹת
kol'lott

Past

kalal'ti

Masc.

kalal'ta
הוא כָּלַל
kalal

Fem.

kalal'te
kal'lah
kalal'nu
kelal'tem
kal'lu
kelal'tenn
kal'lu

Future

אני אֶכְלוֹל אֶכְלֹל
ekh'lol

Masc.

אתה תִּכְלוֹל תִּכְלֹל
tikh'lol
הוא יִכְלוֹל יִכְלֹל
yikh'lol

Fem.

tikh'l'li
היא תִּכְלוֹל תִּכְלֹל
tikh'lol
אנחנו נִכְלוֹל נִכְלֹל
nikh'lol
tikh'l'lu
yikh'l'lu
אתן תִּכְלְלוּ תִּכְלֹלְנָה
tikh'l'lu
הן תִּכְלוֹלְנָה תִּכְלֹלְנָה
tikh'lol'nah

Imperative

Masc.

אתה כְּלוֹל כְּלֹל
kelol
kil'lu

Fem.

kil'li
אתן כְּלוֹלְנָה כְּלֹלְנָה
kelol'nah

Passive Participle

Masc.

kalul
kelulim

Fem.

kelulah
kelulott