לִכְתּוֹשׁ (likh'tosh) verb conjugation in Hebrew

Flag לִכְתֹּשׁ לִכְתּוֹשׁ - כּוֹתֵשׁ [ likh'tosh - kotesh ]
Flag mash; grind

Present

Masc.

אני/אתה/הוא כּוֹתֵשׁ
kotesh
אנחנו/אתם/הן כּוֹתְשִׁים
kot'shim

Fem.

אני/את/היא כּוֹתֶשֶׁת
koteshett
אנחנו/אתן/הן כּוֹתְשׁוֹת
kot'shott

Past

katash'ti

Masc.

katash'ta
katash

Fem.

katash'te
kat'shah
katash'nu
ketash'tem
kat'shu
ketash'tenn
kat'shu

Future

אני אֶכְתּוֹשׁ אֶכְתֹּשׁ
ekh'tosh

Masc.

אתה תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'tosh
הוא יִכְתּוֹשׁ יִכְתֹּשׁ
yikh'tosh

Fem.

tikh'teshi
היא תִּכְתּוֹשׁ תִּכְתֹּשׁ
tikh'tosh
אנחנו נִכְתּוֹשׁ נִכְתֹּשׁ
nikh'tosh
tikh'teshu
yikh'teshu
אתן תִּכְתּוֹשְׁנָה תִּכְתֹּשְׁנָה
tikh'tosh'nah
הן יִכְתְּשׁוּ תִּכְתֹּשְׁנָה
yikh'teshu

Imperative

Masc.

אתה כְּתוֹשׁ כְּתֹשׁ
ketosh
kit'shu

Fem.

kit'shi
אתן כְּתוֹשְׁנָה כְּתֹשְׁנָה
ketosh'nah

Passive Participle

Masc.

katush
ketushim

Fem.

ketushah
ketushott