לִמְחוֹץ (lim'khots) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְחֹץ לִמְחוֹץ - מוֹחֵץ [ lim'khots - mokhets ]
Flag crush; squash; smash

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹחֵץ
mokhets
אנחנו/אתם/הן מוֹחֲצִים
mokhatsim

Fem.

אני/את/היא מוֹחֶצֶת
mokhetsett
אנחנו/אתן/הן מוֹחֲצוֹת
mokhatsott

Past

makhats'ti

Masc.

makhats'ta
הוא מָחַץ
makhats

Fem.

makhats'te
makhatsah
אנחנו מָחַצְנוּ
makhats'nu
mekhats'tem
makhatsu
mekhats'tenn
makhatsu

Future

em'khats

Masc.

tim'khats
yim'khats

Fem.

tim'khatsi
tim'khats
אנחנו נִמְחַץ
nim'khats
tim'khatsu
yim'khatsu
tim'khats'nah
yim'khatsu

Imperative

Masc.

אתה מְחַץ
mekhats
makhatsu

Fem.

makhatsi
mekhats'nah