לִמְחוֹת (lim'khott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְחוֹת - מוֹחֶה [ lim'khott - mokheh ]
Flag wipe out; picket; object

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹחֶה
mokheh
אנחנו/אתם/הן מוֹחִים
mokhim

Fem.

אני/את/היא מוֹחָה
mokhah
אנחנו/אתן/הן מוֹחוֹת
mokhott

Past

makhiti

Masc.

makhita
הוא מָחָה
makhah

Fem.

makhitt
makhatah
אנחנו מָחִינוּ
makhinu
mekhitem
הם מָחוּ
makhu
mekhitenn
הן מָחוּ
makhu

Future

em'kheh

Masc.

tim'kheh
yim'kheh

Fem.

tim'khi
tim'kheh
אנחנו נִמְחֶה
nim'kheh
tim'khu
yim'khu
tim'kheynah
tim'kheynah

Imperative

Masc.

אתה מְחֵה
mekheh
אתם מְחוּ
mekhu

Fem.

את מְחִי
mekhi
אתן מְחוּ
mekhu