לִמְעוֹד (lim'od) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְעֹד לִמְעוֹד - מוֹעֵד [ lim'od - mo'ed ]
Flag trip; stumble; slip

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹעֵד
mo'ed
אנחנו/אתם/הן מוֹעֲדִים
mo'adim

Fem.

אני/את/היא מוֹעֶדֶת
mo'edett
אנחנו/אתן/הן מוֹעֲדוֹת
mo'adott

Past

ma'ad'ti

Masc.

ma'ad'ta
הוא מָעַד
ma'ad

Fem.

ma'ad'te
ma'adah
אנחנו מָעַדְנוּ
ma'ad'nu
me'ad'tem
ma'adu
me'ad'tenn
ma'adu

Future

em'ad

Masc.

tim'ad
yim'ad

Fem.

tim'adi
tim'ad
אנחנו נִמְעַד
nim'ad
tim'adu
yim'adu
tim'adu
tim'ad'nah

Imperative

Masc.

אתה מְעַד
me'ad
ma'adu

Fem.

ma'adi
me'ad'nah