לִמְעוֹךְ (lim'okhe) verb conjugation in Hebrew

Flag לִמְעֹךְ לִמְעוֹךְ - מוֹעֵךְ [ lim'okhe - mo'ekhe ]
Flag crush; squish; squash

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוֹעֵךְ
mo'ekhe
אנחנו/אתם/הן מוֹעֲכִים
mo'akhim

Fem.

אני/את/היא מוֹעֶכֶת
mo'ekhett
אנחנו/אתן/הן מוֹעֲכוֹת
mo'akhott

Past

ma'akh'ti

Masc.

ma'akh'ta
הוא מָעַךְ
ma'akhe

Fem.

ma'akh'te
ma'akhah
אנחנו מָעַכְנוּ
ma'akh'nu
me'akh'tem
ma'akhu
me'akh'tenn
ma'akhu

Future

em'akhe

Masc.

tim'akhe
yim'akhe

Fem.

tim'akhi
tim'akhe
אנחנו נִמְעַךְ
nim'akhe
tim'akhu
yim'akhu
tim'akh'nah
tim'akh'nah

Imperative

Masc.

אתה מְעַךְ
me'akhe
ma'akhu

Fem.

ma'akhi
me'akh'nah