לִנְהוֹת (lin'hott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִנְהוֹת - נוֹהֶה [ lin'hott - noheh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹהֶה
noheh
אנחנו/אתם/הן נוֹהִים
nohim

Fem.

אני/את/היא נוֹהָה
nohah
אנחנו/אתן/הן נוֹהוֹת
nohott

Past

nahiti

Masc.

nahita
הוא נָהָה
nahah

Fem.

nahitt
nahatah
אנחנו נָהִינוּ
nahinu
nehitem
הם נָהוּ
nahu
nehitenn
הן נָהוּ
nahu

Future

en'heh

Masc.

tin'heh
yin'heh

Fem.

tin'hi
tin'heh
אנחנו נִנְהֶה
nin'heh
tin'hu
yin'hu
tin'heynah
tin'heynah

Imperative

Masc.

אתה נְהֵה
neheh
אתם נְהוּ
nehu

Fem.

את נְהִי
nehi
אתן נְהוּ
nehu