לִנְטוֹר (lin'tor) verb conjugation in Hebrew

Flag לִנְטֹר לִנְטוֹר - נוֹטֵר [ lin'tor - noter ]
Flag resent

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹטֵר
noter
אנחנו/אתם/הן נוֹטְרִים
not'rim

Fem.

אני/את/היא נוֹטֶרֶת
noterett
אנחנו/אתן/הן נוֹטְרוֹת
not'rott

Past

natar'ti

Masc.

natar'ta
הוא נָטַר
natar

Fem.

natar'te
nat'rah
אנחנו נָטַרְנוּ
natar'nu
netar'tem
nat'ru
netar'tenn
nat'ru

Future

אני אֶטּוֹר אֶטֹּר
etor

Masc.

אתה תִּיטּוֹר תִּטֹּר
titor
הוא יִיטּוֹר יִטֹּר
yitor

Fem.

את תִּיטְּרִי תִּטְּרִי
titeri
היא תִּיטּוֹר תִּטֹּר
titor
אנחנו נִיטּוֹר נִטֹּר
nitor
אתם תִּיטְּרוּ תִּטְּרוּ
titeru
הם יִיטְּרוּ יִטְּרוּ
yiteru
אתן תִּיטְּרוּ תִּטְּרוּ
titeru
הן יִיטְּרוּ יִטְּרוּ
yiteru

Imperative

Masc.

אתה טוֹר טֹר
tor
אתם טְרוּ
teru

Fem.

את טְרִי
teri
אתן נִטְרוּ טֹרְנָה
nit'ru