לִפְלוֹט (lif'lott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִפְלֹט לִפְלוֹט - פּוֹלֵט [ lif'lott - polett ]
Flag emit; eject; blurt out

Present

Masc.

אני/אתה/הוא פּוֹלֵט
polett
אנחנו/אתם/הן פּוֹלְטִים
pol'tim

Fem.

אני/את/היא פּוֹלֶטֶת
poletett
אנחנו/אתן/הן פּוֹלְטוֹת
pol'tott

Past

palat'ti

Masc.

palat'ta
הוא פָּלַט
palatt

Fem.

palat'te
pal'tah
palat'nu
pelat'tem
pal'tu
pelat'tenn
pal'tu

Future

אני אֶפְלוֹט אֶפְלֹט
ef'lott

Masc.

אתה תִּפְלוֹט תִּפְלֹט
tif'lott
הוא יִפְלוֹט יִפְלֹט
yif'lott

Fem.

tif'l'ti
היא תִּפְלוֹט תִּפְלֹט
tif'lott
אנחנו נִפְלוֹט נִפְלֹט
nif'lott
tif'l'tu
yif'l'tu
אתן תִּפְלְטוּ תִּפְלֹטְנָה
tif'l'tu
הן תִּפְלוֹטְנָה תִּפְלֹטְנָה
tif'lot'nah

Imperative

Masc.

אתה פְּלוֹט פְּלֹט
pelott
pil'tu

Fem.

pil'ti
אתן פִּלְטוּ פְּלֹטְנָה
pil'tu

Passive Participle

Masc.

palutt
pelutim

Fem.

pelutah
pelutott