לִקְטוֹן (liq'tonn) verb conjugation in Hebrew

Flag לִקְטֹן לִקְטוֹן - קָטֵן [ liq'tonn - qatenn ]
Flag get smaller

Present

Masc.

אני/אתה/הוא קָטֵן
qatenn
אנחנו/אתם/הן קְטֵנִים
qetenim

Fem.

אני/את/היא קְטֵנָה
qetenah
אנחנו/אתן/הן קְטֵנוֹת
qetenott

Past

אני קָטוֹנְתִּי קָטֹנְתִּי
qaton'ti

Masc.

qaton'ta
הוא קָטַן קָטֹן
qatann

Fem.

את קָטוֹנְתְּ
qaton'te
qat'nah
אנחנו קָטוֹנוּ קָטֹנוּ
qatonu
אתם קְטוֹנְתֶּם קְטֹנְתֶּם
qeton'tem
qat'nu
אתן קְטוֹנְתֶּן קְטֹנְתֶּן
qeton'tenn
qat'nu

Future

eq'tann

Masc.

tiq'tann
yiq'tann

Fem.

tiq't'ni
tiq'tann
אנחנו נִקְטַן
niq'tann
tiq't'nu
yiq't'nu
tiq't'nu
yiq't'nu

Imperative

Masc.

אתה קְטַן
qetann
qit'nu

Fem.

qit'ni
qit'nu