לִקְנוֹת (liq'nott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִקְנוֹת - קוֹנֶה [ liq'nott - qoneh ]
Flag buy; get; afford

Present

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹנֶה
qoneh
אנחנו/אתם/הן קוֹנִים
qonim

Fem.

אני/את/היא קוֹנָה
qonah
אנחנו/אתן/הן קוֹנוֹת
qonott

Past

qaniti

Masc.

qanita
הוא קָנָה
qanah

Fem.

qanitt
qan'tah
אנחנו קָנִינוּ
qaninu
qenitem
הם קָנוּ
qanu
qenitenn
הן קָנוּ
qanu

Future

eq'neh

Masc.

tiq'neh
yiq'neh

Fem.

tiq'ni
tiq'neh
אנחנו נִקְנֶה
niq'neh
tiq'nu
yiq'nu
tiq'neynah
tiq'neynah

Imperative

Masc.

אתה קְנֵה
qeneh
אתם קְנוּ
qenu

Fem.

את קְנִי
qeni
qeneynah

Passive Participle

Masc.

אתה קָנוּי
qanuy
qenuyim

Fem.

qenuyah
qenuyott