לִרְמוֹז (lir'moz) verb conjugation in Hebrew

Flag לִרְמֹז לִרְמוֹז - רוֹמֵז [ lir'moz - romez ]
Flag imply; suggest; clue

Present

Masc.

אני/אתה/הוא רוֹמֵז
romez
אנחנו/אתם/הן רוֹמְזִים
rom'zim

Fem.

אני/את/היא רוֹמֶזֶת
romezett
אנחנו/אתן/הן רוֹמְזוֹת
rom'zott

Past

ramaz'ti

Masc.

ramaz'ta
הוא רָמַז
ramaz

Fem.

ramaz'te
ram'zah
אנחנו רָמַזְנוּ
ramaz'nu
remaz'tem
ram'zu
remaz'tenn
ram'zu

Future

אני אֶרְמוֹז אֶרְמֹז
er'moz

Masc.

אתה תִּרְמוֹז תִּרְמֹז
tir'moz
הוא יִרְמוֹז יִרְמֹז
yir'moz

Fem.

tir'm'zi
היא תִּרְמוֹז תִּרְמֹז
tir'moz
אנחנו נִרְמוֹז נִרְמֹז
nir'moz
tir'm'zu
yir'm'zu
אתן תִּרְמְזוּ תִּרְמֹזְנָה
tir'm'zu
הן יִרְמְזוּ תִּרְמֹזְנָה
yir'm'zu

Imperative

Masc.

אתה רְמוֹז רְמֹז
remoz
rim'zu

Fem.

rim'zi
אתן רִמְזוּ רְמֹזְנָה
rim'zu

Passive Participle

Masc.

אתה רָמוּז
ramuz
remuzim

Fem.

remuzah
remuzott