לִרְעוֹת (lir'ott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִרְעוֹת - רוֹעֶה [ lir'ott - ro'eh ]
Flag herd; graze; pasture

Present

Masc.

אני/אתה/הוא רוֹעֶה
ro'eh
אנחנו/אתם/הן רוֹעִים
ro'im

Fem.

אני/את/היא רוֹעָה
ro'ah
אנחנו/אתן/הן רוֹעוֹת
ro'ott

Past

ra'iti

Masc.

ra'ita
הוא רָעָה
ra'ah

Fem.

ra'itt
ra'atah
אנחנו רָעִינוּ
ra'inu
re'item
הם רָעוּ
ra'u
re'itenn
הן רָעוּ
ra'u

Future

er'eh

Masc.

tir'eh
yir'eh

Fem.

tir'i
tir'eh
אנחנו נִרְעֶה
nir'eh
tir'u
yir'u
tir'u
yir'u

Imperative

Masc.

אתה רְעֵה
re'eh
אתם רְעוּ
re'u

Fem.

את רְעִי
re'i
re'eynah