שׁוֹאֵל - לִשְׁאֹללִשְׁאוֹל [ lish'ol - shoel ]
inquire; enquire

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
shaal'ti
sg. masc. fem.
shaal'nu
pl. masc. fem.
2nd
shaal'ta
sg. masc.
shaal'te
sg. fem.
sheal'tem
pl. masc.
sheal'tenn
pl. fem.
3rd
shaal
sg. masc.
shaalah
sg. fem.
shaalu
pl. masc. fem.
Present
Present
shoel
sg. masc.
shoelett
sg. fem.
shoalim
pl. masc.
shoalott
pl. fem.
Future
Future 1st
esh'al
sg. masc. fem.
nish'al
pl. masc. fem.
2nd
tish'al
sg. masc.
tish'ali
sg. fem.
tish'alu
pl. masc.
tish'alu
pl. fem.
3rd
yish'al
sg. masc.
tish'al
sg. fem.
yish'alu
pl. masc.
yish'alu
pl. fem.
Imperative
Imperative
sheal
sg. masc.
shaali
sg. fem.
shaalu
pl. masc.
shaalu
pl. fem.
Infinitive
Infinitive
לִשְׁאֹל לִשְׁאוֹל
lish'ol