לִשְׁתּוֹת (lish'tott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִשְׁתּוֹת - שׁוֹתֶה [ lish'tott - shoteh ]
Flag drink; have; cup

Present

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹתֶה
shoteh
אנחנו/אתם/הן שׁוֹתִים
shotim

Fem.

אני/את/היא שׁוֹתָה
shotah
אנחנו/אתן/הן שׁוֹתוֹת
shotott

Past

shatiti

Masc.

shatita
הוא שָׁתָה
shatah

Fem.

shatitt
shat'tah
אנחנו שָׁתִינוּ
shatinu
shetitem
shatu
shetitenn
shatu

Future

esh'teh

Masc.

tish'teh
yish'teh

Fem.

tish'ti
tish'teh
אנחנו נִשְׁתֶּה
nish'teh
tish'tu
yish'tu
tish'tu
yish'tu

Imperative

Masc.

אתה שְׁתֵה
sheteh
אתם שְׁתוּ
shetu

Fem.

sheti
אתן שְׁתוּ
shetu

Passive Participle

Masc.

shatuy
shetuyim

Fem.

shetuyah
shetuyott