לִשְׂחוֹת (lis'khott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִשְׂחוֹת - שׂוֹחֶה [ lis'khott - sokheh ]
Flag swim

Present

Masc.

אני/אתה/הוא שׂוֹחֶה
sokheh
אנחנו/אתם/הן שׂוֹחִים
sokhim

Fem.

אני/את/היא שׂוֹחָה
sokhah
אנחנו/אתן/הן שׂוֹחוֹת
sokhott

Past

sakhiti

Masc.

sakhita
הוא שָׂחָה
sakhah

Fem.

sakhitt
sakhatah
אנחנו שָׂחִינוּ
sakhinu
sekhitem
sakhu
sekhitenn
sakhu

Future

es'kheh

Masc.

tis'kheh
yis'kheh

Fem.

tis'khi
tis'kheh
אנחנו נִשְׂחֶה
nis'kheh
tis'khu
yis'khu
tis'kheynah
yis'khu

Imperative

Masc.

אתה שְׂחֵה
sekheh
אתם שְׂחוּ
sekhu

Fem.

sekhi
sekheynah